Opleiding huisarts

Themanummer H&W 50 jaar Huisartsopleiding in Nederland

Het 50-jarig jubileum van de huisartsopleiding in 2021 is een belangrijke mijlpaal, die aanleiding is om te laten zien hoe deze zich in 50 jaar heeft ontwikkeld. De Nederlandse huisartsopleiding staat goed bekend en we mogen tevreden zijn, maar we willen niet stilstaan! In dit project willen we aan de viering bijdragen door een themanummer van Huisarts & Wetenschap (H&W) te maken, dat in juni 2021 uitkomt. De boodschap is: “Opleiden en leren in 50 jaar huisartsopleiding in Nederland: een reflectie op waar we staan en een blik naar de toekomst.”

 

Looptijd: 01-09-2020 tot 01-06-2021

Projectleider: dhr. Geurt Essers

Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland