Opleiding huisarts

Coachen van zelfsturend leren tijdens de huisartsopleiding

Het zelfsturend leren tijdens de huisartsopleiding vindt plaats binnen de opleidingsdriehoek (zelfstudie, praktijk, cursorisch onderwijs). De docent vervult daarin een sleutelrol om aios en opleiders te ondersteunen, bij het structureler werken met individuele leerplannen en het e-portfolio, om de competentie-ontwikkeling van aios op maat te faciliteren. In dit project worden trainingsinterventies voor docenten ontwikkeld, uitgevoerd en geƫvalueerd om het zelfsturend leren optimaler te coachen. Deze onderwijsinnovatie wordt ondersteund door een landelijk platform van stafleden van de acht huisartsopleidingen, opleiders, aios en experts op het vlak van werkplekleren, om de vertaling naar de onderwijspraktijk te faciliteren.

 

Looptijd: 01-01-2021 tot 01-01-2024 (fase 1-4, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren)
Projectleider: mw. dr. A. Timmerman
Dit is een project van Huisartsopleiding Maastricht