Opleiding huisarts

Ontwikkeling van een innovatieve blended learning module waarin evidence-based medicine en shared decision making geïntegreerd worden aangeboden

Patiënten willen graag goed geïnformeerd een beslissing kunnen nemen over hun gezondheid. Zij verwachten dat hun zorgverlener relevante en onderbouwde informatie verstrekt om zo samen tot een besluit te komen. Het vertalen van de resultaten van wetenschappelijke studies en richtlijnen naar een individuele patiënt is echter ingewikkeld. Dit project maakt inzichtelijk met welke medisch inhoudelijke vragen de huisarts in opleiding vaak wordt geconfronteerd en hoe deze kunnen worden ingezet om de wetenschappelijke vaardigheden te vergroten. Daarnaast zal een module worden ontwikkeld waarmee de huisarts in opleiding zich kan bekwamen in het “samen beslissen”.

 

Looptijd: 01-01-2021 tot 01-01-2025
Projectleider: dr. L.W.J.E. Beurskens
Dit is een project van Huisartsgeneeskunde Maastricht University