Opleiding huisarts

Communicatiestrategie 2020-2023

Het project Communicatiestrategie 2020-2023 behelst een dialoog met stakeholders die de opleiding tot huisarts realiseren, met als doel te komen tot een stevige positionering en strategisch communicatieplan. Het plan wordt ontwikkeld vanuit de strategische samenwerkingsagenda 2020- 2023 en het bijbehorende meerjarenplan, als ook passend bij het nieuwe Governancemodel.

 

Looptijd: 01-01-2020 tot 01-10-2020
Projectleider: mw. Catrien Funke
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland