Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het verzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A

 

Deel B

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
  - Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel 2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren Hogere inschaling bij promotie
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel 3: Vergoeding diensten op onregelmatige tijden
  - Vergoedingen tijdens stages
  - Gevaluteerde stage
  - Werken op onregelmatige tijden: waar heb je recht op?
  - Webportal: hoe kun je ORT declareren?
  - Overwerk: waar heb je recht op?
  - Webportal: hoe kun je overwerk declareren?
  - Ongevaluteerde stage
 • Artikel 4: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen
  - Reiskostenvergoeding algemeen
  - Reiskostenvergoeding bij ziekte en reïntegratie
  - Reiskostenvergoeding tijdens zwangerschapsverlof
  - Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  - Reiskostenvergoeding theoretisch deel van de opleiding
  - Vergoeding reizen naar de huisartsenpost
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoedingen bij een opleidingsplaats op de Waddeneilanden of in Zeeland
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Gratis abonnement op het NTvG
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
 • Artikel 5: Pensioenregeling
 • Artikel 6: Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoeding onderzoekswerkzaamheden/congresbezoek in het buitenland
  - Deelname WONCA
  - Subsidie drukkosten proefschrift