Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het verzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A

 

Deel B

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
  - Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel 2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren 
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel 3: Vergoeding diensten op onregelmatige tijden
  - Vergoedingen tijdens stages
  - ORT tijdens zwangerschapsverlof
  - Gevaluteerde stage
  - Ongevaluteerde stage
  - ‘Vaste ORT’ tijdens zwangerschapsverlof
 • Artikel 4: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen
  - Reiskostenvergoeding
  - Vergoeding reizen naar de huisartsenpost
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoedingen bij een opleidingsplaats op de Waddeneilanden of in Zeeland
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Gratis abonnement op het NTvG
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
 • Artikel 5: Pensioenregeling
 • Artikel 6: Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoeding onderzoekswerkzaamheden / congresbezoek in het buitenland
  - Deelname WONCA
  - Subsidie drukkosten proefschrift