Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Let op: deze informatie heeft betrekking op de Cao SBOH 2020 en niet op de Cao SBOH 2021. De personeelsinformatie is dus niet op alle onderdelen up-to-date.

 

Zodra de tekst van de Cao SBOH 2021 definitief is vastgesteld, wordt de personeelsinformatie hierop aangepast. Voor het jaar 2021 gelden de regelingen die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

Deel A

 

Deel B

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
  - Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel 2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren 
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel 3: Vergoeding diensten op onregelmatige tijden
  - Vergoedingen tijdens stages
  - ORT tijdens zwangerschapsverlof
  - Gevaluteerde stage
  - Ongevaluteerde stage
  - ‘Vaste ORT’ tijdens zwangerschapsverlof
 • Artikel 4: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen
  - Reiskostenvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoedingen bij een opleidingsplaats op de Waddeneilanden of in Zeeland
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Gratis abonnement op het NTvG
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
 • Artikel 5: Pensioenregeling
 • Artikel 6: Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoeding onderzoekswerkzaamheden / congresbezoek in het buitenland
  - Deelname WONCA
  - Subsidie drukkosten proefschrift