Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

 • Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoeding onderzoekswerkzaamheden/congresbezoek in het buitenland
  - Deelname WONCA (voor aios huisartsgeneeskunde)
  - Subsidie drukkosten proefschrift
 • Arbeid en gezondheid
  - Verzuimprotocol
 • Arbeidsduur en recht op onbereikbaarheid
  - Zelfstudie en arbeidstijd
  - Verdeling van de werkuren over de week
  - Opleiding in deeltijd
  - Aanpassing arbeidsduur
 • Arbeidsovereenkomst
  - Voortijdige beëindiging van het dienstverband
 • Buitengewoon verlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner
  - Graad van bloedverwantschap
  - (Wettelijke) verlofregelingen
  - Onbetaald verlof
 • Nevenfuncties
  - Onverenigbare nevenfunctie en/of –werkzaamheden
 • Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen verenigingen en abonnement NTvG
  - Reiskostenvergoeding
  - Thuiswerkvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoedingen bij een opleidingsplaats op de Waddeneilanden of in Zeeland
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  - Kosten herregistratie BIG-register
 • Overwerk en meerwerk
  - Overwerk: waar heb je recht op?
  - Hoe kun je overwerk declareren?
 • Pensioenregeling
 • Plaats van tewerkstelling
  - Verplichtingen bij tewerkstelling
  - Stage in het buitenland
  - Beperking reisafstand voor aios in bijzondere omstandigheden
  - Opleidingspraktijk op de Waddeneilanden (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)
  - Opleidingspraktijk in Zeeland (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)
 • Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren 
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Vakantie
 • Vergoeding diensten op onregelmatige tijden
  - Vergoedingen tijdens stages
  - Gevaluteerde stage
  - Ongevaluteerde stage
 • Verplichtingen aios en SBOH
  - Werkgeversverantwoordelijkheid: arbeidsomstandigheden aios
  - Geheimhoudingsplicht
  - Hepatitis B
 • Verzekeringen
  - Beroepsaansprakelijkheids- en –rechtsbijstandsverzekering
  - Aanvullende dekking ‘Goed werkgeverschap’
  - Particuliere verzekeringen VvAA
  - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Werktijden en arbeidsduur
  - Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk
  - Arbeidstijdenwet
 • Zwangerschap 
  - Algemeen
  - Bewaarplicht zwangerschapsverklaring
  - Meerling zwangerschap
  - Veilig werken tijdens zwangerschap
  - Arbeidsverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
  - Zwangerschap en ziekte
  - Verlenging verlof bij ziekenhuisopname van het kind na de geboorte
  - Flexibel opnemen bevallingsverlof
  - Borstvoeding
  - Zwangerschapsverlof bij einde dienstverband