Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel A-8: Arbeidsduur en recht op onbereikbaarheid

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 8 van deel A>

Zelfstudie en arbeidstijd
In de 38-urige werkweek is niet de tijd inbegrepen die aan zelfstudie wordt besteed.

 

Verdeling van de werkuren over de week
Bij een voltijdse werkweek bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. Dit betekent dat je bij een voltijdse werkweek 31,5 uur per week beschikbaar bent voor het praktische deel van de opleiding. Als je een arbeidsovereenkomst voor minder uren hebt, wordt het aantal uren voor het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld.


Opleiding in deeltijd
De opleiding kan vanaf de start in deeltijd worden gevolgd als dit voor de logistiek en organisatie van het opleidingsinstituut mogelijk is. Het kan zijn dat het opleidingsinstituut de verplichting stelt dat bepaalde onderdelen van de opleiding voltijds dienen te worden gevolgd, zoals bijvoorbeeld de klinische stages. Tijdens deze onderdelen van de opleiding is deeltijd werken dan niet mogelijk.


Aanpassing arbeidsduur
Je hebt op grond van de Wet flexibel werken na 6 maanden dienstverband recht om de arbeidsduur aan te passen. Aanpassing van de arbeidsduur dien je twee maanden van te voren (niet eerder!) bij de SBOH aan te vragen door middel van het aanvraagformulier voor aanpassing arbeidsduur. Voordat je dit formulier naar de SBOH terugstuurt, dient eerst de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut op het formulier aan te geven dat wordt ingestemd met het verzoek. Wanneer jouw aanvraag door de SBOH wordt goedgekeurd, ontvang je een bevestigingsbrief. Een kopie daarvan wordt verstuurd naar de opleider. Als je voor een bepaalde periode aanpassing van de arbeidsduur aanvraagt (bijvoorbeeld wanneer je  tijdelijk voltijds gaat werken in verband met een klinische stage, maar daarna weer in deeltijd wil werken) dien je eerst met het aanvraagformulier een verzoek in voor het voltijds werken. Daarna kun je dan weer (2 maanden van te voren, niet eerder!) met het aanvraagformulier een verzoek bij de SBOH indienen voor aanpassing van de arbeidsduur voor deeltijd werken.

 

In de wet is opgenomen dat één keer per jaar een verzoek kan worden ingediend voor aanpassing van de arbeidsduur. Binnen de opleiding is dat in sommige gevallen niet wenselijk, maar de wet maakt wel duidelijk dat de arbeidsduur niet onbeperkt aangepast kan worden. Het is dus niet de bedoeling dat – als je parttime werkt – je een aanvraag indient voor een tijdelijke aanpassing van jouw arbeidsduur naar een voltijds contract om daarna ouderschapsverlof op te nemen.  

Daarnaast kan het opleidingsinstituut bepalen dat de opleiding in deeltijd een aantal voltijdse opleidingsperioden dient te omvatten. Een aanvraag voor aanpassing van de arbeidsduur kan dus op deze gronden worden afgewezen.