Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel B-3: Vergoedingen diensten op onregelmatige tijden

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 3 van deel B>

Vergoedingen tijdens stages

Je krijgt ook tijdens stages de 'vaste ORT' uitbetaald. Deze wordt uitbetaald ongeacht het een gevaluteerde of ongevaluteerde stage betreft. We spreken van een gevaluteerde stage als een ziekenhuis aan de SBOH een financiële vergoeding betaalt voor de werkzaamheden van aios gedurende de klinische stage. Is dat niet het geval, dan is sprake van een ongevaluteerde stage. Klik hier voor een overzicht van de ziekenhuizen waarmee de SBOH afspraken heeft over gevaluteerde stages op de SEH-afdeling.

 

Gevaluteerde stage

Tijdens een gevaluteerde stage werk je volgens de dienstroosters van het ziekenhuis. In deze situatie heb je naast de 'vaste ORT' ook recht op een vergoeding voor werken op onregelmatige tijden en een vergoeding in geval van overwerk (conform bijlage B-4 van de Cao SBOH).

 

Werken op onregelmatige tijden: waar heb je recht op?
Je hebt conform de Cao SBOH recht op een compensatie in geld (ORT) voor de volgens rooster verrichte werkzaamheden buiten de uren die liggen tussen 08.00 en 18.00 uur op maandag t/m vrijdag.
Van dit bedrag wordt de ‘vaste ORT’ afgetrokken, omdat deze automatisch uitbetaald wordt bij de maandelijkse salarisbetaling. Vanwege administratieve redenen worden bedragen van minder dan 10% van de ’vaste ORT’ niet in behandeling genomen.

  

Portal: Hoe kun je ORT declareren?
Je kunt ORT declareren met behulp van de portal.

Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

Op de portal staat in de handleiding uitgelegd hoe je ORT kunt declareren.

 

Ongevaluteerde stage

Tijdens een ongevaluteerde stage, krijg je alleen de 'vaste ORT'.

 

‘Vaste ORT’ tijdens zwangerschapsverlof
Tijdens jouw zwangerschapsverlof wordt de ‘vaste ORT’ doorbetaald gedurende de ingangsmaand van het zwangerschapsverlof en de maand daarop volgend. Om de hoogte daarvan gedurende deze maanden vast te stellen, wordt berekend wat de gemiddelde ‘vaste ORT’ is geweest in de 3 maanden voor de ingangsmaand van het zwangerschapsverlof. Het gemiddelde bedrag in deze 3 maanden wordt als ‘vaste ORT’ aan je uitbetaald gedurende de ingangsmaand van het zwangerschapsverlof en de maand daarop volgend.