Opleiding huisarts

Ziekteverzuimprotocol

Het ziekteverzuimprotocol SBOH bevat de rechten en verplichtingen van betrokkenen op het gebied van preventie van verzuim, respectievelijk begeleiding en reïntegratie in geval van verzuim.

 

 

Het ziekteverzuimprotocol is een van de beleidsinstrumenten van de SBOH om verzuim van aios, zo mogelijk te voorkomen, en in geval van optredend verzuim zo snel mogelijk tot een aanpak van re├»ntegratie te komen. Dit protocol gaat over verzuim als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. 

 

Voor nadere toelichting kun je contact opnemen met Samira Chahyd, casemanager namens de SBOH (tel. 030 227 27 32; s.chahyd[at]sboh.nl).

 

Klik hier voor het ziekteverzuimprotocol.