Opleiding huisarts

Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol SBOH bevat de rechten en verplichtingen van betrokkenen op het gebied van preventie van verzuim, respectievelijk begeleiding en reïntegratie in geval van verzuim.

 

 

Het verzuimprotocol is een van de beleidsinstrumenten van de SBOH om verzuim van aios, zo mogelijk te voorkomen, en in geval van optredend verzuim zo snel mogelijk tot een aanpak van re├»ntegratie te komen. Dit protocol gaat over verzuim als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. 

 

Nadere toelichting kan gevraagd worden aan de stafmedewerker personeelszaken van de SBOH, Petra Stins (telefoon 030 227 27 31 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag), die tevens fungeert als casemanager namens de SBOH.

 

Klik hier voor het verzuimprotocol.