Opleiding huisarts

Zwangerschap

Weet wat te doen en laten

 

40% van de vrouwelijke aios die werkzaam zijn bij de SBOH wordt zwanger tijdens haar opleiding! Dat betekent zo'n 330 zwangerschappen per jaar.

 

De SBOH wil uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen en zwangere werknemers zoveel mogelijk beschermen tegen mogelijke risico's op de werkvloer die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap en de gezondheid van het (ongeboren) kind. Daartoe heeft zij een brochure 'Zwanger? Weet wat te doen en laten' opgesteld. Hierin staan de belangrijkste risico's omschreven en hoe de aios daar in haar werk mee om kan gaan.