Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 1: Werkingssfeer en looptijd

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Het is de SBOH toegestaan ten gunste van de aios af te wijken van de bepalingen van deze cao.
  2. De cao geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
  3. Indien geen der partijen, uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de cao eindigt, de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur met een jaar verlengd.