Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 3: Belangenbehartiging

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Onverminderd de bevoegdheid van de aios persoonlijk zijn belangen bij de werkgever te bepleiten, stelt de SBOH de vertegenwoordiger(s) van de aios op een daartoe strekkend verzoek van de aios of zijn vertegenwoordiger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of schriftelijk de belangen van de aios bij de SBOH te bepleiten. De aios heeft te allen tijde het recht hierbij aanwezig te zijn.