Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 12: Cursussen, congressen en studiereizen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

De aios kan maximaal 5 werkdagen per jaar deelnemen aan cursussen, congressen en studiereizen,  mits in het belang van de opleiding en in overleg met de (stage-)opleider (respectievelijk opleidingsinstituut indien de cursus ook samenvalt met theoretisch onderwijs) waarbij de deelname aan deze cursussen, congressen en studiereizen als werktijd worden aangemerkt.