Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 4: Verplichtingen aios en SBOH

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 4 van deel A>

Werkgeversverantwoordelijkheid: arbeidsomstandigheden aios

Als werkgever op afstand heeft de SBOH niet altijd zicht op de werkelijke situatie op de werkvloer. Maar de SBOH is wel verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de aios. Daarom heeft de SBOH beleid ontwikkeld op het gebied van verzuim(begeleiding), preventie, arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het werk. Deze informatie kunt u vinden onder de knop Arbozaken.

 

Geheimhoudingsplicht

Voor wat betreft de geheimhoudingsplicht in de arts-patiƫntrelatie geldt voor de aios hetgeen daarover in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van 1 april 1995 is vastgelegd.

 

Hepatitis B

Tijdens de opleiding loop je mogelijk risico op blootstelling aan bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B. De SBOH heeft daarom een vaccinatie-en controlebeleid Hepatitis B opgesteld. Dit beleid is ook in een schematisch overzicht weergegeven.
Wij vragen je bij indiensttreding aan ons door te geven dat je in voldoende mate beschermd bent tegen Hepatitis B. Je kunt eventueel ook een  Hepatitis B verklaring downloaden van onze website.

 

Vergoeding kosten
Je betaalt eerst zelf de kosten van vaccinaties of titerbepalingen. Daarna kun je de kosten bij de SBOH declareren via de portal met daarbij de originele bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.