Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 7: Plaats van tewerkstelling

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 7 van deel A>

Je hoeft niet zelf aan de SBOH door te geven gedurende welke periode je het praktische deel van de opleiding volgt bij welke opleider. De SBOH krijgt deze informatie van het opleidingsinstituut.

 

Verplichtingen bij tewerkstelling
Steeds meer zorginstellingen eisen van medewerkers, al dan niet in dienst van de betreffende instelling, dat zij een Hepatitis-B vaccinatieverklaring, een tbc-vrij verklaring (Mantoux) of een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen voor aanvang van de werkzaamheden. Als bij een instelling, waar je het praktische gedeelte van de opleiding gaat volgen, het overleggen van dergelijke verklaringen vereist is, ben je verplicht daaraan jouw medewerking te verlenen. Als je geen recente Hepatitis-B vaccinatie verklaring, een tbc-vrij verklaring en/of een verklaring omtrent gedrag kunt overleggen, dan dien je mee te werken aan de verkrijging daarvan. De eventuele kosten die je maakt voor het verkrijgen van deze verklaringen worden vergoed door de SBOH. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Stage in het buitenland
Als je een stage in het buitenland wilt volgen, dan vraag je daar bij de SBOH toestemming voor met het aanvraagformulier internationale activiteiten. Dit formulier moet ook door het hoofd van de opleiding getekend worden.

De SBOH geeft alleen toestemming voor een buitenlandstage als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA daarvoor dekking biedt. In dat geval is zowel de SBOH als de aios verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheids-verzekering biedt dekking voor stages in het buitenland gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden.

 

Vergoedingsregeling

Als de SBOH instemt met het verzoek, dan ontvang je een vergoeding voor de door jou gemaakte reis- en verblijfskosten. De vergoeding is maximaal € 750,- voor de 1e week van de buitenlandstage. Het maximale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt daarna voor elke week van de stage met € 150,- verhoogd, dus:

  • maximaal € 750,- vergoeding voor één week buitenlandstage
  • maximaal € 900,- vergoeding voor 2 weken buitenlandstage
  • maximaal € 1.050,- vergoeding voor 3 weken buitenlandstage
  • etc. 

De vergoeding wordt voor maximaal 13 weken buitenlandstage verstrekt. 

 

Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.


Ook de reiskosten voor het woon-werkverkeer die je tijdens de buitenlandstage maakt, kun je met Declaree declareren.


Vaccinaties

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je voorafgaand aan de stage afdoende bent gevaccineerd. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Reisverzekering

De SBOH heeft een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering afgesloten ten behoeve van buitenlandstages en – alleen voor aioto’s – onderzoekswerkzaamheden/congressen in het buitenland die vooraf bij de SBOH zijn aangevraagd en waarvoor de SBOH toestemming heeft gegeven. De reisverzekering biedt dekking voor reizen van maximaal 365 dagen, waarbij geldt dat voor reizen langer dan 180 dagen een aparte clausule van toepassing is. Een aparte clausule is ook van toepassing als aios wonen in Belgïe of Duitsland. Informatie over de voorwaarden en clausules van de reis- en annuleringsverzekering is te lezen in de polis en in de algemene voorwaarden van de reisverzekering en annuleringsverzekering

 

Let op: de verzekeringen bieden geen dekking voor de periode in het buitenland voorafgaand of aansluitend aan een buitenlandstage of onderzoekswerkzaamheden/congres in het buitenland.  Hiervoor dien je – als je dat wilt – zelf een verzekering af te sluiten.

 

Beperking reisafstand voor aios in bijzondere omstandigheden

De SBOH heeft met de hoofden van de opleidingsinstituten afgesproken dat aios in bijzondere omstandigheden een verzoek bij het hoofd kunnen indienen voor beperking van de woon-werkafstand. Als het hoofd het verzoek goedkeurt, zullen zij hiermee -indien mogelijk- rekening houden bij de koppelingsprocedure.

 

Opleidingspraktijk op de Waddeneilanden (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)

Als je bij een opleider op één van de Waddeneilanden geplaatst bent, kun je een vergoeding ontvangen voor de eventuele extra woonlasten die je hebt. Je ontvangt, gedurende de periode dat je bij de opleider geplaatst bent, een vergoeding van maximaal € 850,- netto per maand voor de kosten van de huur van een woning op het Waddeneiland. Je kunt bij de SBOH een vergoeding voor de extra woonlasten aanvragen door middel van het aanvraagformulier vergoeding extra woonlasten Waddeneilanden. Bij het aanvraagformulier dien je een kopie van een huurovereenkomst of een andere overeenkomst waaruit blijkt dat je op een Waddeneiland verblijft, te overleggen.  Nadat de SBOH de aanvraag heeft goedgekeurd, kun je maandelijks de kosten van de huur bij de SBOH declareren. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Kosten van de veerpont  die je maakt voor opleidingsdoeleinden, waaronder de terugkomdag, kun je declareren met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Opleidingsplaats in Zeeland (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)

Als je bij een opleider in Zeeland bent geplaatst en een reistijd voor het woon-werkverkeer hebt van meer dan één uur voor een enkele reis, mag je per week twee uur reistijd als werktijd rekenen. Dit betekent dat bij een fulltime dienstverband van 38 uur je 36 uur per week werkt (praktische deel van de opleiding en de terugkomdag) en 2 uur per week voor de reistijd mag gebruiken. De werktijden worden daarbij in overleg met de opleider vastgesteld.

Bij een afstand woon-werkverkeer van meer dan 75 kilometer enkele reis mag je 6 extra hotelovernachtingen per 3 maanden declareren (dus maximaal 18 overnachtingen per 3 maanden) tot een maximum van € 50,- per nacht (logies en ontbijt). De hotelovernachting dient daarbij tot doel te hebben dat de reisafstand naar de opleider tot een minimum wordt beperkt. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.