Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Opleiding specialist ouderengeneeskunde

De SBOH is werkgever van specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de gehele opleiding.

 

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vindt u antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Cao

Aios specialisme ouderengeneeskunde hebben een eigen Cao.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u nogmaals bekijken.

 

Arbozaken

Onder Arbozaken leest u wat u moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.
Ter bescherming van de aios kent de SBOH ook een vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis B.

 

De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim

In dit rapport worden de bevindingen beschreven van een onderzoek naar oorzaken van de verhoogde verzuim- en uitvalcijfers van aios ouderengeneeskunde.

 

Formulieren

Onder Formulieren vindt u het mutatieformulier, verschillende aanvraag- en declaratieformulieren en kunt u een Hepatits B verklaring downloaden.