Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Opleiding specialist ouderengeneeskunde

De SBOH is werkgever van specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de gehele opleiding.

 

De opleiding en het vak 

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding en het vak:

 

 

Cao

Voor aios ouderengeneeskunde is - naast het algemene deel - een apart deel in de cao opgenomen.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Stimuleringsregeling omscholen medisch specialisten en SEH-artsen KNMG

Klik hier voor de stimuleringsregeling voor het omscholen van medisch specialisten/SEH-artsen KNMG tot specialist ouderengeneeskunde.

 

Arbozaken

Onder Arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Feiten & cijfers

Sinds 2007 zijn wij als SBOH werkgever van aios-o en financieren we de opleiding. Bekijk hier een overzicht van de kerncijfers over deze groep aios voor 2022.