Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-1: Werkingssfeer en looptijd

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1.  Het is de SBOH toegestaan ten gunste van de aios af te wijken van de bepalingen van deze cao.
  2. De cao geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De cao is ook van toepassing op aios die in dienst treden bij de SBOH als de cao op enig moment is verlopen en er nog geen nieuwe cao is afgesloten.
  3. Indien geen der partijen, uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de cao eindigt, de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur met een jaar verlengd.