Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-2: Toepasselijk recht/toepasselijke rechter

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Op deze cao is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen bij deze cao ontstaan met betrekking tot de uitvoering van deze cao, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.