Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-5: Nevenfuncties

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Het is de aios niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs kunnen worden geacht onverenigbaar te zijn met de opleiding.