Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-6: Arbeidsovereenkomst

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De arbeidsovereenkomst tussen de SBOH en de aios wordt schriftelijk aangegaan voor bepaalde tijd. De SBOH verschaft de aios een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst en/of eventuele wijzigingen daarvan. Voor de cao en de personeelsinformatie wordt verwezen naar de website van de SBOH. De werkzaamheden van de aios vloeien voort uit de opleidingsovereenkomst en worden verricht onder leiding en toezicht van het opleidingsinstituut en de (stage-)opleider, ieder voor het deel waarvoor hij directe verantwoordelijkheid heeft.
  2. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opleidingsovereenkomst. 
  3. De arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege zodra de opleidingsovereenkomst eindigt door voltooiing of beĆ«indiging van de opleiding. 
  4. Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst in andere gevallen dan bedoeld in lid 3 is mogelijk met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn uit artikel 7:672 BW.
  5. De aios behoudt de salaristrede en periodiekdatum wanneer een opleidingsovereenkomst eindigt en direct aansluitend wordt opgevolgd door een andere opleidingsovereenkomst waarbij de SBOH optreedt als werkgever. Ditzelfde is ook van toepassing op aios M+G wanneer de opleidingsovereenkomst voor de 1e fase van de opleiding (profielopleiding) binnen 24 maanden wordt opgevolgd door een opleidingsovereenkomst voor de 2e fase van de opleiding (opleiding tot arts M+G). De termijn van 24 maanden kan in individuele situaties worden verlengd wanneer de aios in redelijkheid niet binnen deze termijn met de 2e fase kon starten. 
  6. Vanaf 1 januari 2017 is artikel 7:668a BW niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de SBOH en de aios. 
  7. Op de arbeidsovereenkomst is geen proeftijd van toepassing.