Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-7: Plaats van tewerkstelling

  

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios volgt het praktische gedeelte van de opleiding bij de door het opleidingsinstituut aangewezen (stage-)opleider.
  2. De aios volgt het theoretische deel van de opleiding op de door het opleidingsinstituut aangewezen locatie(s).