Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel 8: Arbeidsduur en recht op onbereikbaarheid

 

Klik hier voor de bijbehorende tekst van de personeelsinformatie >
  1. De arbeidsduur bij een voltijd dienstverband bedraagt voor het praktische en theoretische deel van de opleiding tezamen in totaal 38 uur per week. 
  2. De aios heeft recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk, met uitzondering van noodgevallen.