Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-9: Overwerk en meerwerk

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Voor de arts in opleiding tot huisarts is dit artikel alleen van toepassing tijdens de gevaluteerde klinische stage. 

 

1. Overwerk

 1. Van overwerk is sprake als door de feitelijk te werken uren de arbeidsduur van 31,5 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - is ingeroosterd) respectievelijk 38 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - niet is ingeroosterd) wordt overschreden.
 2. Een compensatie voor overwerk wordt gegeven indien de aios opdracht heeft gekregen overwerk te verrichten dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen.
  Overwerk wordt gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning, die bestaat uit een percentage van het uurloon:
  1.  25% voor overwerk verricht tussen 08.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag; 
  2. 50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  3. 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur;
  4. 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.
 3. De compensatie in vrije tijd moet gedurende de lopende opleidings- of stageperiode worden opgenomen.
 4. De aios en de opleidings- of stage-instelling kunnen in overleg overeenkomen dat de compensatie in vrije tijd wordt uitbetaald tegen het voor de aios geldende uurloon. Uitbetaling vindt sowieso plaats indien de opleidings- of stage-instelling de aios niet in gelegenheid stelt de compensatie in vrije tijd op te nemen.
 5. De compensatie voor overwerk wordt aan de aios verstrekt op basis van een door de (stage-) opleider geaccordeerde declaratie. 
 6. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaand aan of aansluitend op de voor de aios geldende werktijd komt deze periode niet in aanmerking voor compensatie.
 7. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 8. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur wordt deze periode naar boven afgerond op een half respectievelijk hele uren.
 9. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van overwerk tellen de uren mee die feitelijk worden gewerkt tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. De aios krijgt voor arbeid tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten al een compensatie in de vorm van een geldelijke beloning, waardoor er voor die uren niet ook nog een compensatie voor overwerk in de vorm van een geldelijke beloning wordt verstrekt.

 

2. Meerwerk

 1. Van meerwerk is sprake als door de feitelijk te werken uren de contracturen van de aios met een onvolledige arbeidsduur worden overschreden, tot aan 31,5 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - is ingeroosterd) respectievelijk tot aan 38 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - niet is ingeroosterd).
 2. Een compensatie voor meerwerk wordt gegeven indien de aios opdracht heeft gekregen meerwerk te verrichten dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot meerwerk zou hebben gekregen.
 3. Meerwerk wordt gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het meerwerk heeft geduurd.
 4. De compensatie in vrije tijd moet gedurende de lopende opleidingsperiode of stage worden opgenomen.
 5. De aios en de opleidings- of stage-instelling kunnen in overleg overeenkomen dat de compensatie in vrije tijd wordt uitbetaald tegen het voor de aios geldende uurloon. De compensatie voor meerwerk wordt in dat geval verstrekt op basis van een door de (stage-) opleider geaccordeerde declaratie. 
 6. Indien het meerwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaand aan of aansluitend op de voor de aios geldende werktijd komt deze periode niet in aanmerking voor compensatie.
 7. Indien het meerwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 8. Indien het meerwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur wordt deze periode naar boven afgerond op een half respectievelijk hele uren.
 9. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van meerwerk tellen de uren mee die feitelijk worden gewerkt tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.