Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-11: Feestdagen en brugdagen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Op zon- en feestdagen wordt in de regel niet gewerkt, behoudens in het kader van diensten.
  2. Onder feestdagen wordt verstaan Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag (of de dag die voor de viering is aangewezen), 5 mei (als deze dag op de plaats waar de aios het praktische of theoretische deel van de opleiding volgt geldt als feestdag), Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
  3. Indien in het belang van de dienst het noodzakelijk is dat de aios op een feestdag, niet vallend op een zaterdag of zondag, arbeid verricht, wordt voor het gewerkte aantal uren compensatie toegekend met behoud van salaris.
  4. Desgewenst kan de aios feestdagen inwisselen voor de voor zijn levensovertuiging geldende feest- en gedenkdagen.
  5. Als een dag die ligt tussen een feestdag en een weekeinde door de opleidings-/stage-instelling wordt aangemerkt als een brugdag waarop niet wordt gewerkt, is de aios verplicht voor deze dag vakantie-uren op te nemen als de aios op die dag normaliter zou werken.