Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-13: Cursussen, congressen, studiereizen en bestuurswerkzaamheden

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios kan maximaal 5 werkdagen per jaar deelnemen aan cursussen, congressen en studiereizen, mits in het belang van de opleiding en in overleg met de (stage-)opleider (respectievelijk opleidingsinstituut indien de cursus ook samenvalt met theoretisch onderwijs) waarbij de deelname aan deze cursussen, congressen en studiereizen als werktijd worden aangemerkt.
  2. De SBOH maakt met iedere aiosvereniging afspraken over een compensatie voor de tijd voor bestuurswerkzaamheden van de vereniging.