Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-14: Zwangerschap

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Een zwangere aios heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof kan niet eerder ingaan dan zes weken voor de dag volgend op de vermoedelijke bevallingsdatum (de datum waarop zij is uitgerekend) en niet later dan vier weken voor de dag volgend op de vermoedelijke bevallingsdatum.
  2. Indien de aios dit verzoekt zullen de werktijden gedurende de zwangerschap worden aangepast. Vanaf de derde maand van de zwangerschap tot 6 maanden na de bevalling is een zwangere aios niet gehouden deel te nemen aan avond- en/of nachtdiensten.
  3. In verband met de melding aan het UWV dient de aios zelf haar zwangerschap en de aanvang van het zwangerschapsverlof tijdig schriftelijk te melden aan de SBOH. 
  4. Aansluitend aan haar betaald (bevallings)verlof verleent de SBOH aan de aios die dit wenst verlof zonder behoud van salaris voor een periode van maximaal vier weken. De aios dient dit verlof uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof bij de SBOH aan te vragen.