Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-16: Arbeid en gezondheid

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. De aios dient zich in geval van ziekte te houden aan de aanwijzingen van de SBOH.
 2. Als de aios door ziekte niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, dan gelden de bepalingen van artikel 7:629 BW en verder.
 3. Als de aios ziek is, ontvangt de aios van de SBOH:
  1. In de eerste 52 weken 100% van het gebruikelijke salaris;
  2. In de daarop volgende 52 weken 70% van het gebruikelijke salaris, waarbij:
   1. de pensioengrondslag op 100% van het gebruikelijke salaris blijft gebaseerd. 
   2. de arbeidsongeschiktheidsuitkering die de aios uit hoofde van artikel A-15, lid 4a ontvangt op het salaris in mindering wordt gebracht.