Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel C-1: Werktijden en arbeidsduur

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De werktijden liggen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag. 
  2. De verdeling van de uren over de week tijdens het praktische deel van de opleiding vindt, met inachtneming van de vereisten die hieromtrent door het opleidingsinstituut worden gesteld, plaats in overleg tussen de aios en de (stage-)opleider. 
  3. De aios zal deelnemen aan diensten, conform de regelgeving van het opleidingsinstituut, waarbij:
    1. tijdens de opleidingsperiode binnen de opleidingsinstelling en de stages bij een ggz-instelling of huisartspraktijk geldt dat deze diensten maximaal bedragen: 1 (één) avonddienst, nachtdienst of avond- en nachtdienst per week en 1 (één) weekenddienst per vier weken. Een weekenddienst duurt maximaal 24 uur. 
    2. tijdens overige stage de aios werkzaamheden zal verrichten ingevolge de dienstroosters van de stage-instelling.