Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Bijlage C-2: Onkostenvergoedingen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Artikel C-4, 1e lid

Per 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021

  1. Onkostenvergoeding netto per maand: € 35,- 
  2. Persoonlijk budget per maand: € 63,-


In verband met de hogere onkosten die de aios vooral aan het begin van de opleiding maakt, is het toegestaan om een negatief saldo aan persoonlijk budget te hebben. Bij beëindiging van het dienstverband wordt een eventueel negatief saldo verrekend met het laatste salaris.

Per 1 september 2021 

Onkostenvergoeding netto per maand (per FTE): € 56,-

waarvan:

  • € 20,- voor communicatiemiddelen 
  • € 36,- voor overige kosten (waaronder onder meer de dokterstas, instrumenten, wegwerp/verbruiksartikelen, studieboeken, parkeerkosten etc.). 


Artikel C-4, 2e lid

Congres-/scholingsbudget per aios per maand: € 20,-

 

Het is toegestaan om een negatief saldo congres-/scholingsbudget te hebben. Het maximale negatieve saldo is € 300,-. Bij beëindiging van het dienstverband wordt een eventueel negatief saldo verrekend met het laatste salaris.

 

Artikel C-4, 4e lid

Reiskostenvergoeding netto per kilometer: € 0,19

 

Reiskostenvergoeding voor dienstreizen tijdens de opleidingsperiode bij de opleidingsinstelling en de stage in een ggz-instelling per kilometer: € 0,30 (€ 0,19 netto en € 0,11 bruto)

 

Artikel C-4, 5e lid

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer netto per kilometer: € 0,16

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag. 

 

Artikel C-4, 6e lid

Reiskostenvergoeding theoretisch deel netto per kilometer: € 0,16

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag. 

 

Artikel C-4, 7e lid

Vergoeding voor dienstreizen tijdens de opleidingsperiode bij de opleidingsinstelling en de stage in een ggz-instelling per kilometer: € 0,30 (€ 0,19 netto en € 0,11 bruto)

 

Vergoeding voor dienstreizen tijdens overige stages netto per kilometer: € 0,19

 

Artikel C-4, 8e lid

Verhuiskostenvergoeding netto: € 1.000,-

 

Artikel C-4, 11e lid

Vergoeding hotelovernachting per nacht (voor logies en ontbijt) netto: € 75,-