Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Bijlage C-3: Overgangsregeling persoonlijk budget (PB)

 

1. Aios met positief saldo PB per 1 september 2021 

Positief saldo wordt toegevoegd aan het congres-/scholingsbudget per 1 september 2021. In de maand november 2021 wordt het saldo congres-/scholingsbudget vastgesteld. Als het budget dan meer is dan € 60,- (3x € 20,-) wordt het meerdere bruto in december 2021 aan de aios uitbetaald. Als de aios in de loop van 2021 uit dienst treedt, wordt het gehele congresbudget aan de aios als bruto uitkering uitbetaald. 

 

2. Aios met negatief saldo PB per 1 september 2021

Aios die een negatief saldo PB hebben, behouden dit negatieve saldo per 1 september 2021. Negatief saldo PB wordt omgezet in een negatief saldo congres-/scholingsbudget. 

 

3. Tot wanneer mag aios declaraties PB indienen?

De SBOH blijft de declaratietermijn van drie maanden conform het declaratiereglement hanteren. Dit betekent dat de aios conform de declaratietermijn declaraties PB van vóór 1 september 2021 kan declareren, die dan per 1 september 2021 ten laste gaan van het congres-/scholingsbudget. Een eventueel negatief saldo congres-/scholingsbudget kan op grond van de overgangsregeling echter nooit meer zijn dan € 945,-.