Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2018-2019

Bijlage D1: Salarissen en onkostenvergoeding

 

De salarisbedragen en het bedrag van de onregelmatigheidstoeslag (beiden bruto per maand) gelden bij een voltijd dienstverband van 38 uur per week.

 

Artikel A-14, 4e lid

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: € 49,- per dag (2018)

 

Artikel D-2 1e lid

Salaris 1e dienstjaar: € 3.263,-

per 1 juli 2018: € 3.299,-

per 1 januari 2019: € 3.336,-

 

Salaris 2e dienstjaar: € 3.377,-

per 1 juli 2018: € 3.415,-

per 1 januari 2019: € 3.453,-

 

Salaris 3e dienstjaar: € 3.504,-

per 1 juli 2018: € 3.543,-

per 1 januari 2019: € 3.582,-

 

Salaris 4e dienstjaar: € 3.651,-

per 1 juli 2018: € 3.692,-

per 1 januari 2019: € 3.733,-

 

Salaris 5e dienstjaar: € 3.791,-

per 1 juli 2018: € 3.833,-

per 1 januari 2019: € 3.876,-

Artikel D-2, 5e lid

Salaris 6e dienstjaar: € 3.933,-

per 1 juli 2018: € 3.977,-

per 1 januari 2019: € 4.021,-

 

Salaris 7e dienstjaar: € 4.071,-

per 1 juli 2018: € 4.116,-

per 1 januari 2019: € 4.162,-

 

Salaris 8e dienstjaar: € 4.211,-

per 1 juli 2018: € 4.258,-

per 1 januari 2019: € 4.305,-

 

Artikel D-5, 1e lid

Netto onkostenvergoeding per maand: € 35,-

Persoonlijk budget: € 63,-

 

In verband met de hogere onkosten die de aios vooral aan het begin van de opleiding maakt, is het toegestaan om een negatief saldo aan persoonlijk budget te hebben. Bij beëindiging van het dienstverband wordt een eventueel negatief saldo verrekend met het laatste salaris.

 

Artikel D-5, 2e lid

Netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: € 0,16 per kilometer

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag.

 

Artikel D-5, 3e lid

Netto reiskostenvergoeding theoretisch deel: € 0,16 per kilometer 

 

Voor de vaststelling van de hoogte van deze vergoeding is uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. De fiscale maximumvergoeding ad € 0,19 per kilometer resulteert daardoor in het hiernaast vermelde bedrag.

 

Artikel D-5, 4e lid

Vergoeding voor dienstreizen tijdens de opleidingsperiode bij de opleidingsinstelling en de stage in een ggz-instelling: € 0,30 per kilometer (€ 0,19 netto en € 0,11 bruto)
Netto vergoeding voor dienstreizen tijdens overige stages: € 0,19 per kilometer 

 

Artikel D-5, 5e lid

Netto verhuiskostenvergoeding: € 1.000,- 

 

Artikel D-5, 6e lid

Registratiekosten RGS: volledig door SBOH betaald 

 

Artikel D-7, 4e lid

Salaris 6e dienstjaar: € 4.083,-

per 1 juli 2018: € 4.128,-

per 1 januari 2019: € 4.174,-

 

Salaris 7e dienstjaar: € 4.221,-

per 1 juli 2018: € 4.268,-

per 1 januari 2019: € 4.315,-

 

Salaris 8e dienstjaar: € 4.361,-

per 1 juli 2018: € 4.409,-

per 1 januari 2019: € 4.458,-