Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A 

 

Deel C