Opleiding verslavingsarts

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. De arbeidsvoorwaarden zijn - tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde - voor het overgrote deel gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. De personeelsinformatie voor aios ouderengeneeskunde is dan ook voor het overgrote deel van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde.

 

In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte.