content header
13 november 2023

(Afgestudeerde) aios M+G en aios FG positief over opleiding

(Afgestudeerde) aios Maatschappij + Gezondheid (M+G) en aios forensisch geneeskunde (FG) zijn over het algemeen tevreden over de opleiding als geheel en over de verschillende onderdelen van de opleiding. Dat blijkt uit het Nivel-evaluatie die in 2023 in opdracht van SBOH is uitgevoerd onder alumni en aios van de opleidingen tot arts M+G en FG. Alle onderdelen krijgen een rapportcijfer 7 tot 8. Het rapport geeft vanuit het oogpunt van de aios en de alumni, die sinds 2019 bij SBOH in dienst zijn, weer wat de sterke en verbeterpunten van de opleiding zijn. Hierin is meegenomen dat het curriculum voor de opleidingen Maatschappij + Gezondheid in 2019 gewijzigd is.

De gehele evaluatie lees je hier. Meer informatie is te verkrijgen door te mailen naar Merel Mooren, accountmanager bij SBOH, m.mooren@sboh.nl.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!