content header

Onbetaald verlof

De aios kan onbetaald verlof opnemen. Als een aios dit verlof wil opnemen, dan bespreekt de aios dit met het opleidingsinstituut. De aanvraag dient de aios in bij SBOH.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Wil je jouw opleiding onderbreken en onbetaald verlof opnemen? Bespreek dit dan met jouw opleidingsinstituut. Een aanvraag voor het onbetaalde verlof dien je bij ons in via de portal. Opnemen van onbetaald verlof kan gevolgen hebben voor jouw persoonlijke situatie.

Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Je vraagt het onbetaalde verlof minimaal twee maanden van tevoren (niet eerder) bij ons aan.
  • Wij keuren het onbetaalde verlof goed als jouw opleidingsinstituut daarmee akkoord gaat.

Als je tijdens jouw onbetaalde verlof als arts gaat werken, dan biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij VvAA waarschijnlijk geen dekking. Zorg dan zelf voor een passende verzekering.

Belangrijk voor jou als aios

Wil je jouw opleiding onderbreken door het opnemen van onbetaald verlof? Dan bespreek je dit met het opleidingsinstituut. Een aanvraag voor het onbetaalde verlof dien je bij ons in via de portal.

Wij raden je aan je goed te verdiepen in de mogelijke gevolgen van het onbetaalde verlof. Doe hierover zo nodig ook navraag bij UWV.

  • Als je onbetaald verlof opneemt en daardoor minder of geen salaris ontvangt, kan het verlof gevolgen hebben voor jouw recht op en de hoogte van eventuele sociale verzekeringsuitkeringen na afloop van het verlof. Denk daarbij onder meer aan de Ziektewet, WAZO (bijvoorbeeld zwangerschapsverlofuitkering), WW en WIA.
    Je kunt je hierover door UWV laten informeren.. Ook raden we je aan bij het UWV na te vragen en op basis van jouw persoonlijke situatie te (laten) onderzoeken of het afsluiten van een vrijwillige verzekering zinvol is.
  • Het opnemen van onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Als een aios onbetaald verlof wil opnemen, dan bespreekt de aios dit met het opleidingsinstituut. De aanvraag dient de aios bij ons in via de portal.

Het proces

Onbetaald verlof vraag je aan via de portal. Bespreek het onbetaalde verlof altijd eerst met jouw opleidingsinstituut. Onderzoek voor de aanvraag, wat de gevolgen zijn voor jouw persoonlijke situatie.  

  1. Ga naar de portal en log in met jouw inloggegevens
  2. Kies de optie ‘Onbetaald verlof’
  3. Vul de gegevens correct en volledig in
  4. Stuur de PDF van de aanvraag voor goedkeuring door naar het opleidingsinstituut.

Het opleidingsinstituut stuurt de goedgekeurde aanvraag naar ons. Wij verwerken de aanvraag. Zowel jij als het opleidingsinstituut ontvangen een kopie van de aanvraag.

Bij een eventuele afwijzing ontvang jij de aanvraag met de reden van afwijzing. Het is voor jou mogelijk om een gecorrigeerde aanvraag in te dienen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!