content header

Overwerk en meerwerk

In de Cao SBOH zijn vergoedingsregelingen opgenomen voor overwerk en meerwerk.

Dit kunnen we voor jou betekenen

De vergoedingsregelingen voor meerwerk en overwerk zijn geregeld in de Cao SBOH.

Wat is het verschil tussen meerwerk en overwerk?

Onder meerwerk verstaan we: de uren die jij extra werkt ten opzichte van jouw contracturen, tot aan de fulltime arbeidsomvang (38 uur per week).

Onder overwerk verstaan we: de uren die jij als parttime of fulltime aios extra werkt ten opzichte van jouw contracturen en die boven de omvang van een volledige werkweek uitkomen (38 uur per week).

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Werk je door het doen van diensten in een HDS of waarneemgroep en tijdens niet-gevaluteerde stages meer dan je contractuele uren? Dan krijg je een compensatie in tijd. Deze vergoedingsregeling is opgenomen in de Cao SBOH.

Ook is in de Cao SBOH een vergoedingsregeling opgenomen voor overwerk en meerwerk als je tijdens de gevaluteerde klinische stages meer werkt dan jouw contracturen. Stel, jij hebt een arbeidsovereenkomst voor 30,5 uur per week en werkt in een bepaalde week 42 uur. Bij ons geldt als volledige werkweek 38 uur. Dit betekent dat jij 7,5 meerwerk-uren hebt (38-30,5) en ook nog 4 overwerk-uren (42-38). Zowel de meerwerk-uren als de overwerk-uren kan jij in tijd compenseren. Voor de 4 overwerk-uren ontvang je daarnaast ook een geldelijke beloning.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Ter verduidelijking van het verschil tussen meerwerk en overwerk geven we je een voorbeeld:

Stel, jij hebt een arbeidsovereenkomst voor 30,5 uur per week en werkt in een bepaalde week 42 uur. Bij ons geldt als volledige werkweek 38 uur. Dit betekent dat jij 7,5 meerwerk-uren hebt (38-30,5) en ook nog 4 overwerk-uren (42-38). Zowel de meerwerk-uren als de overwerk-uren kan jij in tijd compenseren. Voor de 4 overwerk-uren ontvang je daarnaast ook een geldelijke beloning.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Werkt de aios huisartsgeneeskunde door het doen van diensten in een HDS of waarneemgroep en tijdens niet-gevaluteerde stages meer dan contractueel met de aios is overeengekomen? Dan krijgt de aios een compensatie in tijd. Dit staat in de Cao SBOH.

Werkt de aios tijdens de gevaluteerde klinische stages meer dan de contracturen? Dan geldt de in de Cao SBOH opgenomen vergoedingsregeling voor overwerk en meerwerk. Afhankelijk van de afspraken die wij met de stage-instelling hebben gemaakt belasten we de aan de aios uitbetaalde vergoedingen door aan de instelling.

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Een aios werkt soms meer uren dan de afgesproken contracturen. De aios heeft in dat geval recht op een vergoeding in tijd en soms ook op een toeslag. Dit staat in de Cao SBOH.

De aios declareert de toeslag bij ons. Afhankelijk van de afspraken die wij met de opleidings-/stage instelling hebben gemaakt, belasten wij de aan de aios uitbetaalde vergoedingen door aan de instelling.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

Werkt de aios huisartsgeneeskunde door het doen van diensten in een HDS of waarneemgroep en tijdens niet-gevaluteerde stages meer dan contractueel met de aios is overeengekomen? Dan krijgt de aios een compensatie in tijd. Dit staat in de Cao SBOH.

Werkt de aios tijdens de gevaluteerde klinische stages meer dan de contracturen? Dan geldt de in de Cao SBOH opgenomen vergoedingsregeling voor overwerk en meerwerk. Afhankelijk van de afspraken die wij met de stage-instelling hebben gemaakt belasten we de aan de aios uitbetaalde vergoedingen door aan de instelling.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Een aios werkt soms meer uren dan contractueel met hem of haar zijn overeengekomen. De aios heeft in dat geval recht op een vergoeding in tijd en soms ook op een toeslag. Dit staat in de Cao SBOH.

De aios declareert de toeslag bij ons. Afhankelijk van de afspraken die wij met de opleidings-/stage instelling hebben gemaakt, belasten wij de aan de aios uitbetaalde vergoedingen door aan de instelling.

Het proces

Overwerk en meerwerk kan je bij ons declareren. Als je het meerwerk in tijd compenseert, dan declareer je dit niet. Voor aios huisartsgeneeskunde is dit alleen van toepassing bij de gevaluteerde klinische stage.

  1. Ga naar de portal en log in met jouw inloggegevens
  2. Kies de optie ‘Declareren uren’
  3. Vul de declaratie volledig en correct in
  4. Wij sturen de declaraties via het systeem zo nodig door naar de opleider voor een goedkeuring
  5. Als de opleider de declaratie goedkeurt, dan beoordelen wij de declaratie. Een goedgekeurde declaratie verwerken wij. Een afgekeurde declaratie zetten wij met een opmerking terug naar jou
  6. Je kan een gecorrigeerde declaratie opnieuw indienen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!