content header

Prikaccidenten

Bij een prikaccident, of een bijt-, spat-, snij- of krabaccident, is snel handelen heel belangrijk. Wij hebben geregeld dat onze aios meteen terecht kunnen bij PrikPunt via telefoonnummer 088 774 54 63.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Bij een bijt-, spat-, snij-, krab- of prikaccident kun je in contact komen met bloed van iemand anders. Of met lichaamsweefsel of -vocht. Je loopt hierdoor het risico besmet te raken met hepatitis B, hepatitis C of hiv. Snelle actie is heel belangrijk. Daarom hebben we bij SBOH goede afspraken gemaakt met PrikPunt. Je kunt medisch advies krijgen door te bellen naar: 088 774 54 63. Krijg je niemand aan de lijn? Mail dan naar prikpunt@vaccinatiezorg.nl.

Het is belangrijk dat je zelf alvast het volgende doet, vóórdat je belt:

  • Laat de wond goed bloeden door deze uit te knijpen, en spoel de wond met water;
  • Desinfecteer de wond;
  • Is er contact met slijmvliezen of ogen, spoel dan goed met water.

PrikPunt maakt een inschatting van het besmettingsrisico. Is er een medische interventie nodig? Dan komt PrikPunt langs of regelen ze het voor je bij de juiste instantie. Het kan ook zijn dat er eerst laboratoriumonderzoek bij de bron nodig is. Of dat psychische nazorg op een later moment volgt. Door de samenwerking met PrikPunt zorgen we als SBOH dat onze aios zo snel mogelijk de zorg krijgen die nodig is.

Belangrijk voor jou als aios

Door onze afspraken hoef jij je geen zorgen te maken over kosten. PrikPunt maakt een risico-inschatting en regelt de betaling van de eerste acute medische interventie. En die kosten van PrikPunt zijn voor ons. Ze verrekenen het niet via jouw zorgverzekering en eventueel eigen risico. Voor de factuur aan ons is het belangrijk dat je toestemming geeft hier je naam en geboortedatum op te vermelden.

Belangrijk voor jou als opleider

Is een aios betrokken bij een accident? Zorg dan dat je aios voor medisch advies contact opneemt met PrikPunt. Is een laboratoriumonderzoek bij de bron nodig? Dan hoef je je geen zorgen te maken over eventuele kosten voor de aios of voor jou als opleider. Want de kosten van de risico-inschatting en eerste acute medische interventie van PrikPunt zijn voor ons.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Is een aios betrokken bij een accident? Zorg dan dat de aios voor medisch advies contact opneemt met PrikPunt. Zij kijken dan of er laboratoriumonderzoek of behandeling nodig is. De kosten van PrikPunt zijn voor ons.

Het proces

Heeft het accident gezorgd voor 3 of meer dagen ziekteverzuim? Dan is het belangrijk dat je dit zelf bij ons meldt. Dat kan via het Registratieformulier Arbeidsongevallen. We nemen het accident dan op in het ongevallenregister van SBOH.

  1. Download het Registratieformulier Arbeidsongevallen.
  2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
  3. Stuur het per email naar sboh@sboh.nl.
  4. Het formulier komt bij het Team Werkgeverszaken terecht.
  5. We nemen het accident op in het ongevallenregister van SBOH.

Is er geen sprake van ziekteverzuim, of is het ziekteverzuim korter dan 3 dagen? Dan is invullen van het formulier niet nodig. We nemen het accident in dat geval niet op in het ongevallenregister.

Veelgestelde vragen

Als PrikPunt een laboratoriumonderzoek bij de bron adviseert, dan betalen zij hiervoor de kosten. PrikPunt verrekent dit niet met zorgverzekeraars en een aios hoeft hier dus ook geen eigen risico voor te gebruiken. Wij hebben afspraken met PrikPunt gemaakt over de kosten van de melding, de risico-inschatting en de eerste acute medische interventie. Die kosten zijn voor ons. Het is daarom belangrijk dat de aios PrikPunt toestemming geeft om naam en geboortedatum op de factuur te vermelden.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!