content header

Vakantiedagen

Een aios heeft recht op vrije tijd in de vorm van vakantie-uren. Het aantal uren hangt af van het arbeidscontract van de aios. Dit kan een voltijd of deeltijdcontract zijn. Het plannen en aanvragen van deze vakantie-uren gebeurt in overleg met de opleider waar de aios werkzaam is. En met inachtneming van de regels van het opleidingsinstituut.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Jouw gezondheid en welzijn staan bij ons voorop. Tijdig rust nemen is hiervan een belangrijk onderdeel. Je kunt in overleg met de opleider vakantie-uren opnemen. De regels van het opleidingsinstituut zijn hierbij leidend.  

Bij een voltijdscontract krijg je 228 vakantie-uren per 12 maanden.

Belangrijk voor jou als aios

Wil je vakantie-uren opnemen tijdens je opleiding, dan doe je dit in overleg met je opleider. De regels van het opleidingsinstituut zijn hierbij leidend. Het aanvragen van vrije dagen gaat buiten ons om en vakantie-uren hoef je niet aan ons door te geven. Vakantie-uren bijhouden is je eigen verantwoordelijkheid. Regelmatig je uren checken helpt je om ze optimaal te benutten voor het einde van je opleiding.

Belangrijk voor jou als opleider

Als een aios vrije dagen wil opnemen tijdens de opleiding, dan stemmen ze dat met jou af. De regels van het opleidingsinstituut zijn hierbij leidend. De aanvraag voor vrije dagen loopt dus niet via ons. Het is de taak van de aios zelf om zijn vrije dagen goed bij te houden. Het is de bedoeling dat aan het einde van de opleiding alle vakantie-uren opgenomen zijn.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Als een aios vrije dagen wil opnemen dan kan dat in overleg met de opleider. De regels van het opleidingsinstituut zijn leidend. De aios zelf draagt de verantwoordelijkheid voor het registreren van de opgenomen vakantiedagen. Het is de bedoeling dat aan einde van de opleiding alle vakantie-uren opgenomen zijn.

Het proces

Wil je vrije dagen opnemen, dan gelden onderstaande stappen en regels. Lees ze zorgvuldig door.

  1. Je vraagt vakantiedagen aan bij de opleider. Dit gaat niet via ons.
  2. De regels van het opleidingsinstituut zijn hierbij leidend.
  3. Je houdt zelf je vakantie-uren bij.
  4. Het is de bedoeling dat aan het einde van de opleiding alle vakantie-uren zijn opgenomen.

                                                                                       

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!