content header

Verlof als afgevaardigde door LAD of aiosvereniging

De aios krijgt verlof als de LAD of aiosvereniging de aios als deskundige of afgevaardigde uitnodigt deel te nemen aan bijvoorbeeld conferenties of vergaderingen.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Jij hebt recht op verlof als jij namens de LAD of aiosvereniging deelneemt aan bijvoorbeeld conferenties of vergaderingen. Dit verlof staat vermeld in de Cao SBOH.

Je hoeft het verlof niet aan ons door te geven.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Als de LAD of aiosvereniging jou uitnodigt om als deskundige of afgevaardigde deel te nemen aan bijvoorbeeld een conferentie of vergadering, mag jij hiervoor verlof opnemen. Dit staat vermeld in de Cao SBOH.

Je krijgt dit verlof ook als je een zetel vervult als afgevaardigde in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van het pensioenfonds SPH.

Het is belangrijk dat je het verlof afstemt met jouw opleider en zo nodig het opleidingsinstituut.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Als de LAD of aiosvereniging jou uitnodigt om als deskundige of afgevaardigde deel te nemen aan bijvoorbeeld een conferentie of vergadering, mag jij hiervoor verlof opnemen. Dit verlof staat vermeld in de Cao SBOH.

Het is belangrijk dat je het verlof afstemt met jouw opleider en zo nodig het opleidingsinstituut.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

Op basis van de Cao SBOH hebben aios recht op verlof als de LAD of aiosvereniging aios uitnodigt om als afgevaardigde of deskundige deel te nemen aan bijvoorbeeld conferenties of vergaderingen.

Het verlof staat vermeld in de Cao SBOH.

De aios huisartsgeneeskunde krijgen dit verlof ook als de aios een zetel vervullen als afgevaardigde in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van het Pensioenfonds SPH.

De aios stemmen het verlof altijd eerst met jou af.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Op basis van de Cao SBOH hebben aios recht op verlof als de LAD of aiosvereniging aios uitnodigt om als afgevaardigde of deskundige deel te nemen aan bijvoorbeeld conferenties of vergaderingen.

Het verlof staat vermeld in de Cao SBOH.

De aios stemmen het verlof altijd eerst met jou af.

Het proces

Als de LAD of aiosvereniging jou uitnodigt deel te nemen aan bijvoorbeeld een conferentie of vergadering, krijg je hiervoor buitengewoon verlof, zoals vermeldt in de Cao SBOH. Dit verlof stem je af met de opleider en zo nodig met jouw opleidingsinstituut.

  1. Jij stemt het verlof af met de opleider en zo nodig het opleidingsinstituut.
  2. Jij hoeft het verlof niet aan ons door te geven.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!