content header

Werken in deeltijd

Aios mogen op grond van de Wet flexibel werken de arbeidsduur aanpassen. De aios bespreekt de mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen eerst met de opleider en het opleidingsinstituut.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Wil jij in deeltijd werken? Op grond van de Wet flexibel werken mag jij jouw arbeidsduur aanpassen. Je kan de aanpassing 2 maanden van tevoren (niet eerder) bij ons aanvragen via de portal. Je bespreekt de mogelijkheden om parttime te werken altijd eerst met jouw opleider en opleidingsinstituut.

Belangrijk voor jou als aios

Op grond van de Wet flexibel werken mag je één keer per jaar een verzoek indienen voor aanpassing van jouw arbeidsduur. Soms is het – vanwege de opleidingsvereisten – gewenst om meer dan één keer per jaar jouw arbeidsduur aan te passen. Maar de wet maakt wel duidelijk dat het niet de bedoeling is de arbeidsduur onbeperkt aan te passen. 

Je bespreekt de mogelijkheden om parttime te werken altijd eerst met jouw opleider en opleidingsinstituut. Jouw opleidingsinstituut kan bijvoorbeeld bepalen dat jouw opleiding een aantal voltijdse opleidingsperioden dient te omvatten. Een aanvraag voor aanpassing van de arbeidsduur kan dus op deze gronden worden afgewezen.

Het is niet de bedoeling om de omvang van jouw arbeidsovereenkomst aan te passen om vervolgens zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het doel van uren uitbreiden is namelijk om meer te werken. Het doel van het verlof is juist om niet of minder te werken. Een dergelijk verzoek om aanpassing van de arbeidsduur is daarmee niet in lijn met hetgeen de Wet flexibel werken beoogt en wordt daarom niet gehonoreerd.

Belangrijk voor jou als opleider

De aios heeft de mogelijkheid om op grond van de Wet flexibel werken de arbeidsduur aan te passen. Aanpassing van de arbeidsduur moet twee maanden van tevoren (niet eerder) bij ons worden aangevraagd via de portal. De aios bespreekt de mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen eerst met jou en het opleidingsinstituut.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

De aios heeft de mogelijkheid om op grond van de Wet flexibel werken de arbeidsduur aan te passen. Aanpassing van de arbeidsduur moet twee maanden van tevoren (niet eerder) bij ons worden aangevraagd via de portal. De aios bespreekt de mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen eerst met de opleider en met jouw opleidingsinstituut.

Het proces

Werken in deeltijd vraag je aan via de portal. Bespreek de aanpassingen ruim op tijd met jouw opleider en opleidingsinstituut

  1. Ga naar de portal
  2. Log in met jouw inloggegevens
  3. Kies de optie ‘Arbeidsduur’
  4. Vul de gegevens correct en volledig in
  5. Stuur de PDF van de aanvraag voor goedkeuring door naar het opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut stuurt de goedgekeurde aanvraag naar ons, waarna wij de aanvraag verwerken. Zowel jij als het opleidingsinstituut ontvangen een kopie van de bevestiging.

Bij een eventuele afwijzing ontvang jij de aanvraag met de reden van afwijzing. Jij mag vervolgens een gecorrigeerde aanvraag indienen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!