content header

Arbeidsongeval, wat te doen bij

Als een aios een arbeidsongeval - of bijna ongeval – overkomt, meldt de aios dit altijd bij de opleider. Wanneer het arbeidsongeval leidt tot 3 of meer dagen ziekteverzuim, dan geeft de aios het ongeval ook door aan SBOH.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Je kunt een arbeidsongeval tijdens het werk bij ons melden via dit contactformulier.

SBOH registreert het arbeidsongeval vervolgens in een ongevallenregister. We doen dit voor preventieve doeleinden.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Ongevallen die plaatsvinden tijdens dienstreizen worden wel als arbeidsongeval aangemerkt. 

Let op: je hoeft een arbeidsongeval alleen bij ons te melden als het ongeval leidde tot 3 of meer dagen ziekteverzuim.

Gaat het om een bijt-, spat-, snij-, krab- of prikaccident dan gelden er andere regels. Raadpleeg de regeling prikaccidenten voor meer informatie.

Belangrijk voor jou als aios

Als jou een ongeval - of bijna ongeval - tijdens het werk overkomt is het belangrijk dat je dit altijd meldt bij jouw opleider.

Wanneer het ongeval leidt tot 3 of meer dagen ziekteverzuim, dan geef je de melding ook door aan SBOH. Dit kan je doen via het contactformulier.

Het SBOH-team werkgeverszaken neemt vervolgens contact met jou op.

 

Belangrijk voor jou als opleider

Wanneer zich een ernstig arbeidsongeval van een aios voordoet, is het van belang dat je dit als opleider direct bij ons meldt via het contactformulier.

Ook is het noodzakelijk om arbeidsongevallen binnen jouw praktijk of instelling kenbaar te maken, conform de daarvoor geldende procedure.

Ernstige ongevallen meld je online op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Ongevallen die plaatsvinden tijdens dienstreizen worden wel als arbeidsongeval aangemerkt. 

Wat is een ernstig arbeidsongeval?

Er is sprake van een ernstig, en daarmee meldingsplichtig, arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Er is (meestal) geen sprake van een ernstig arbeidsongeval wanneer een werknemer als gevolg van een ongeval het werk tijdens de dag of een dienst slechts heeft onderbroken of direct na poliklinische behandeling weer naar het werk of naar huis kan.

Gaat het om een bijt-, spat-, snij-, krab- of prikaccident dan gelden er andere regels. Raadpleeg de regeling prikaccidenten voor meer informatie.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Een aios dient een (bijna) ongeval altijd te melden bij de opleider. Als het ongeval leidde tot 3 of meer dagen ziekte, dan meldt de aios het ongeval ook bij ons.

Dit verstaan we onder een arbeidsongeval:
Een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Ongevallen die plaatsvinden tijdens dienstreizen worden wel als arbeidsongeval aangemerkt. 

Gaat het om een bijt-, spat-, snij-, krab- of prikaccident dan gelden er andere regels. Raadpleeg de regeling prikaccidenten voor meer informatie.

 

Het proces

voor aios

Een aios dient een (bijna) ongeval altijd te melden bij de opleider. Als het ongeval leidde tot 3 of meer dagen ziekte, dan meldt de aios het ongeval ook bij ons.

Dit verstaan we onder een arbeidsongeval:
Een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Ongevallen die plaatsvinden tijdens dienstreizen worden wel als arbeidsongeval aangemerkt. 

Gaat het om een bijt-, spat-, snij-, krab- of prikaccident dan gelden er andere regels. Raadpleeg de regeling prikaccidenten voor meer informatie.

Het proces

voor de opleider

Wat doe je als opleider wanneer een aios een (bijna) arbeidsongeval overkomt?

  1. De aios moet het voorval altijd bij jou als opleider melden
  2. Jij meldt het voorval conform de binnen jouw praktijk of instelling geldende interne procedure
  3. In het geval van een ernstig arbeidsongeval meld je het ongeval bij SBOH
  4. In het geval van een ernstig arbeidsongeval meld je het ongeval online via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!