content header

Bevallingsverlof verlengen bij ziekenhuisopname van het kind na de geboorte

Als een kind van de aios bij de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan de aios in aanmerking komen voor een langer bevallingsverlof.

Dit kunnen wij voor jou betekenen

Als jouw kindje bij de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan kun je in aanmerking komen voor een langer bevallingsverlof. Het bevallingsverlof kan maximaal 10 weken langer duren als jouw kindje direct na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven. 

Belangrijk voor jou als aios

UWV stelt de duur van de verlenging vast. De eerste 7 dagen van de opname tellen niet mee voor de verlenging van het bevallingsverlof. Als het bevallingsverlof langer duurt dan 70 dagen (10 weken) dan tellen de meerdere dagen niet mee. Dit kan het geval zijn als je ruim voor de vermoedelijke bevallingsdatum bevalt en je na de bevalling direct bevallingsverlof hebt en nog geen zwangerschapsverlof hebt genoten.

Meer informatie hierover vind je op de website van UWV

Belangrijk voor jou als opleider

Als een kind van de aios bij de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan kan de aios in aanmerking komen voor een langer bevallingsverlof. Het bevallingsverlof kan maximaal 10 weken langer duren als het kind direct na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Als een kind van de aios bij de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan kan de aios in aanmerking komen voor een langer bevallingsverlof. Het bevallingsverlof kan maximaal 10 weken langer duren als het kind direct na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven.

Het proces

Je informeert ons uiterlijk in de laatste twee weken van het bevallingsverlof als jouw kindje bij de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis heeft moeten verblijven.

  1. Stuur een mail naar sboh@sboh.nl om ons te informeren over de ziekenhuisopname van jouw kindje na de geboorte.
  2. Stuur bij de mail een verklaring van het ziekenhuis. Je kunt daarvoor het formulier 'begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer' van UWV gebruiken. Het ziekenhuis mag ook zelf een verklaring opstellen.
  3. Met de verklaring van het ziekenhuis vragen wij een aanvraag voor een langer bevallingsverlof aan bij UWV.
  4. UWV berekent of je langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. Je krijgt hierover een brief van UWV.

Ook wij ontvangen een brief van UWV en we sturen je dan een bevestiging van het verlengde bevallingsverlof.

 

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!