content header

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds Huisartsopleiding is een fonds onder beheer van SBOH. Het fonds heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Vanuit het Innovatiefonds geven wij geld aan initiatieven die nuttig zijn voor de huisartsopleiding op alle universitair medisch centra (UMC’s).

De beschikbare gelden worden gebruikt voor het stimuleren van de ontwikkeling van nuttige kennis, onderwijsmethoden of infrastructuur. Dit kan voor alle acht opleidingsinstituten worden ingezet.

Dit betekent dat het ook kan gaan om ideeën die volgens de afdelingshoofden en opleidingshoofden belangrijk zijn voor de huisartsopleiding, maar waarvoor één UMC niet genoeg financiële middelen heeft.

Belangrijk voor jou als aios

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

Opleiders kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen bij het Innovatiefonds. Een aanvraag wordt gedaan door het hoofd van één van de acht opleidingsinstituten of meerdere hoofden samen. Door een afdelingshoofd of door Huisartsopleiding Nederland.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Een aanvraag kan worden gedaan door het hoofd van één van de acht opleidingsinstituten of meerdere hoofden samen. Of door een afdelingshoofd of Huisartsopleiding Nederland.

Het proces

De regels waar aanvragen aan moeten voldoen en de beoordelingscriteria staan in de procedure voor aanvragers. De doelstelling en verantwoording van het fonds staan beschreven in het Reglement Innovatiefonds Huisartsopleiding. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

De Beoordelingscommissie Innovatiefonds is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen. De commissie neemt in haar vergaderingen in april en oktober alle aanvragen mee die uiterlijk op resp. 1 april en 1 oktober zijn ingediend.

De commissie bestaat uit twee hoofden van een opleiding, twee hoogleraren/ afdelingshoofden en een vertegenwoordiger van SBOH voor de procedurele en financiële toetsing.    

De Beoordelingscommissie brengt binnen 6 weken na een beoordelingsvergadering een advies aan SBOH uit over de goedkeuring. SBOH neemt dat advies over en maakt dit binnen 4 weken na ontvangst van het advies kenbaar aan de aanvrager.

Veelgestelde vragen

Neem bij vragen contact op met Yorn d'Hooghe van Huisartsopleiding Nederland (secretaris van het Innovatiefonds)

E-mail: yorn.dhooghe@huisartsopleiding.nl

Er is een vast formaat voor de aanvraag en voor de bijbehorende begroting. Je vindt deze als downloads bij deze regeling.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!