content header

HDS-fonds

Het HDS-fonds is een fonds van SBOH met als doel de centrale ontwikkeling en het onderhoud van landelijk onderwijs ten behoeve van de opleiding van aios huisartsgeneeskunde op de huisartsenpost. De gelden in dit fonds zijn bestemd voor het verbeteren van de kwaliteit van opleiding met betrekking tot spoedzorg.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Ons HDS-fonds heeft als doel de centrale ontwikkeling en het onderhoud van landelijk onderwijs ten behoeve van de opleiding van aios huisartsgeneeskunde op de huisartsenpost.

Het onderwijs kan zowel centraal als regionaal worden ingezet. Het centraal te ontwikkelen onderwijs kan ook gebaseerd zijn op succesvolle lokale of regionale initiatieven.

Belangrijk voor jou als aios

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Als opleider kan je niet zelfstandig een aanvraag indienen bij het HDS-fonds. Wel kunnen één of meer van de volgende partijen die aanvraag indienen:

  • Een HDS waar aios huisartsgeneeskunde worden opgeleid
  • Het hoofd van één van de 8 huisartsopleidingen
  • Schola Medica
  • Huisartsopleiding Nederland

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

Eén of meer van de volgende partijen kunnen een aanvraag indienen bij het HDS-fonds:

  • Een HDS waar aios huisartsgeneeskunde worden opgeleid
  • Het hoofd van één van de 8 huisartsopleidingen
  • Schola Medica
  • Huisartsopleiding Nederland

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Het proces

In de procedure voor aanvragers staan de regels waar aanvragen aan moeten voldoen en de criteria op basis waarvan deze worden beoordeeld. In het reglement HDS-fonds zijn de doelstelling en verantwoording van het fonds terug te vinden.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De Fondscommissie HDS neemt in haar vergaderingen in juni en december alle aanvragen mee die uiterlijk op resp. 15 mei en 15 november zijn ingediend

De Fondscommissie HDS is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van Huisartsopleiding Nederland, een vertegenwoordiger van de LHOV, een vertegenwoordiger van InEen, met expertise op het gebied van HDS, en een bestuurder van de SBOH, voor procedurele en financiële toetsing.

De commissie wordt geadviseerd over de te beoordelen aanvragen door een vertegenwoordiger van de Lovah, de landelijke vereniging van huisartsen in opleiding.

Na beoordeling door de Fondscommissie HDS informeert de secretaris van het Fonds de aanvrager over toekenning of afwijzing.

Projecten

De volgende projecten zijn reeds gefinancierd vanuit het HDS-fonds:

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!