content header

Schade tijdens je werk

Bij een arbeidsongeval zijn wij aanvullend verzekerd als werkgever. Het gaat hier om personen- en autoschade. Als de aios schade oploopt tijdens werktijd kan hij of zij dit bij ons melden. Wij melden dit bij VvAA.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Indien je letsel hebt opgelopen als gevolg van een arbeidsongeval, dan biedt de verzekering dekking. Wij zijn verzekerd via de regeling 'Goed werkgeverschap' van VvAA schadeverzekeringen.

Als er sprake is van autoschade dan moet je je schade altijd melden bij jouw eigen autoverzekeraar. Die verzekeraar zal de schade in behandeling nemen. Als de schade aan een auto is verzekerd, vergoedt VvAA alleen het verlies aan korting wegens schadevrij rijden gedurende maximaal 2 jaar en het eventuele eigen risico.

Er is geen dekking voor schade tijdens het woon-werkverkeer. De dekking geldt uitsluitend voor schade die is ontstaan tijdens werktijd.

Belangrijk voor jou als aios

Opgelopen personen- en autoschade meld je bij ons per mail via: sboh@sboh.nl. Meld in je bericht wat er is gebeurd en welke schade je hebt opgelopen. Wij melden dit bij VvAA.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Als een aios personen- of autoschade heeft opgelopen tijdens werktijd, kan de aios dit bij ons melden via sboh@sboh.nl. Wij melden dit bij VvAA.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!