content header

Verlof bij calamiteiten

Bij calamiteiten en bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden mag de aios gebruik maken van calamiteitenverlof. Het gaat daarbij altijd om een beperkte tijd: een paar uur of hooguit enkele dagen. De duur van het verlof moet in verhouding staan tot de aard van de calamiteit of de zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden en de privé-verplichtingen die dat met zich meebrengen.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Bij calamiteiten of bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden mag je gebruik maken van calamiteitenverlof. Onder calamiteit verstaan we: onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.

Het gaat dan om acute situaties zoals bijvoorbeeld: de waterleiding is thuis gesprongen en er moet direct een loodgieter langskomen. Of je moet thuisblijven bij een plotseling ziek kind, een ziek kind van school halen, of er is sprake van een plotselinge schoolsluiting.

Schoolsluiting

Hieronder valt het plotseling sluiten van de school/opvang van jouw kind. In deze gevallen kun je de eerste dag gebruik maken van calamiteitenverlof, waarmee we je in de gelegenheid stellen om oppas/opvang te regelen voor de eventueel volgende dagen. Geplande schoolsluitingen, zoals studiedagen, vallen hier niet onder en geven geen recht op gebruik van het calamiteitenverlof.

Duur van het verlof

Het calamiteitenverlof is altijd voor een beperkte tijd: een paar uur of hooguit enkele dagen. De duur van verlof moet in verhouding staan tot de aard van de calamiteit of de zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden en de privé-verplichtingen die dat met zich meebrengen.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden vallen in elk geval de volgende situaties:

  • Noodzakelijke verzorging op de 1e ziektedag van jouw partner, ouder of kind (Na de 1e ziektedag kan je voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof opnemen.)

  • Spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt zowel voor jouzelf, als voor de begeleiding van jouw partner, ouder of kind. (Je hebt ook recht op verlof in verband met het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling).

  • De bevalling van jouw echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende.

  • Het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of bloed- en aanverwant in de 1e en 2e graad.

Belangrijk voor jou als aios

Als je gebruik maakt van enkele uren calamiteitenverlof dan geef je dit door aan je opleider.

Als je een dag of langer gebruik maakt van het calamiteitenverlof, dan meld je dit bij je opleider, het opleidingsinstituut en ook bij ons.

Wanneer je ook aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof voldoet, eindigt jouw calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.

Belangrijk voor jou als opleider

Bij calamiteiten en bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden mag de aios gebruik maken van calamiteitenverlof.

Het gaat daarbij altijd om een beperkte tijd: een paar uur of hooguit enkele dagen. De duur van verlof moet in verhouding staan tot de aard van de calamiteit of de zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden en de privé-verplichtingen die dat met zich meebrengen.

Het gaat dan om acute situaties zoals bijvoorbeeld: een kind dat plotseling ziek wordt en er moet een oppas geregeld worden of de waterleiding thuis is gesprongen en er moet direct een loodgieter langskomen. Of er is sprake van plotselinge schoolsluiting.  En om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: noodzakelijke verzorging op de 1e ziektedag van partner, ouder of kind en redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek van de aios, de partner, ouder of kind.

Wanneer de aios gebruik maakt van enkele uren calamiteitenverlof brengt de aios jou hiervan op de hoogte.

Als de aios een dag of langer gebruik maakt van het calamiteitenverlof, dan meldt de aios dit bij jou, het opleidingsinstituut en ook bij ons.

Voldoet de aios ook aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof? Dan eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Bij calamiteiten en bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden mag de aios gebruik maken van calamiteitenverlof.

Het gaat dan om acute situaties zoals bijvoorbeeld: een plotseling ziek kind of een gesprongen waterleiding. Of er is sprake van plotselinge schoolsluiting. En om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: noodzakelijke verzorging op de 1e ziektedag van partner, ouder of kind en redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek van de aios, de partner, ouder of kind.

Wanneer de aios gebruik maakt van enkele uren calamiteitenverlof brengt de aios de opleider hiervan op de hoogte.

Als de aios een dag of langer gebruik maakt van het calamiteitenverlof, dan meldt de aios dit bij jou, de opleider en ook bij ons.

Voldoet de aios ook aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof? Dan eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.

Het proces

Bespreek het opnemen van verlof altijd met jouw opleider.

Duurt het verlof 1 dag of langer? Meld je verlof dan bij ons. Dit kan per e-mail via: sboh@sboh.nl.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!