content header

Zorgverlof - kortdurend

Aios hebben de mogelijkheid om in overleg met de opleider en het opleidingsinstituut kortdurend zorgverlof op te nemen. Het opnemen van kortdurend zorgverlof is mogelijk bij de zorg voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouder of andere familieleden of bij de zorg voor anderen in de sociale omgeving bijvoorbeeld huisgenoot, buurvrouw of vriend(in).

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als iemand in je omgeving ziek is geworden, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Voorwaarde hiervoor is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat jij gezien de omstandigheden de enige bent die deze zorg kan geven. Als iemand anders de verzorging op zich kan nemen, heb je geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen aangezien de zieke verzorging krijgt in het ziekenhuis.

Op de eerste ziektedag kun je calamiteitenverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en opgehaald moet worden.

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit jouw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

 • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Onder kinderen vallen ook de kinderen van jouw partner;
 • anderen in het huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
 • bekenden (iemand met wie je een sociale relatie hebt, zoals schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het logisch is dat jij voor diegene moet zorgen).

Je hebt de mogelijkheid om in overleg met jouw opleider en het opleidingsinstituut kortdurend zorgverlof op te nemen. Je vraagt bij ons toestemming om het kortdurend zorgverlof op te nemen. Bij goedkeuring betalen wij gedurende het kortdurend zorgverlof 70% van het salaris door.

Belangrijk voor jou als aios

Goed om te weten: • Het aantal uren zorgverlof per 12 maanden is twee keer het aantal uren van jouw arbeidsduur per week.
 • Het verlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.
 • Je kunt alleen kortdurend zorgverlof opnemen als er niemand anders is die de verzorging op zich kan nemen.
 • Bij goedkeuring krijg je gedurende het kortdurend zorgverlof 70% van het salaris doorbetaald.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

De aios heeft de mogelijkheid om in overleg met jou en het opleidingsinstituut kortdurend zorgverlof op te nemen. De aios vraagt bij ons toestemming om het kortdurend zorgverlof op te nemen. Bij goedkeuring betalen wij gedurende het kortdurend zorgverlof 70% van het salaris door.

Het proces

Bespreek het opnemen van het kortdurend zorgverlof met de opleider en het opleidingsinstituut. Bij ons moet je goedkeuring vragen om kortdurend zorgverlof op te nemen. Dit doe je door een e-mail sturen naar sboh@sboh.nl.

Vermeld in de e-mail:

 • De startdatum
 • Het aantal uur
 • De verdeling van het verlof (hoe neem je het verlof op)
 • Een eventuele (vermoedelijke) einddatum.

Na ontvangst van jouw e-mail verwerken wij het kortdurend zorgverlof in onze administratie. Zowel jij als het opleidingsinstituut ontvangen van ons een bevestiging.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!