content header

Hogere inschaling bij promotie

Een aios die promoveert, kan bij SBOH een hogere inschaling aanvragen conform de Cao SBOH.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Ben je gepromoveerd? Dan heb je recht op een hogere inschaling als je voldoet aan de voorwaarden. Dit vraag je bij ons aan via de portal. Ook is het mogelijk om op basis van ervaringsjaren een hogere inschaling aan te vragen.

Naast de hogere inschaling bij promoveren en/of ervaringsjaren, ontvang je de jaarlijkse salarisverhoging in de vorm van een periodiek. Als de periodieke verhoging voor het achtste dienstjaar is toegekend, ontvang je daarna geen periodieke verhoging meer.

Belangrijk voor jou als aios

Je vraagt een hogere inschaling voor een promotie zelf bij ons aan via de portal. Hierbij voeg je een foto van de bul toe of de pagina van het proefschrift waarop jouw naam en de datum van promotie staat.

Bij goedkeuring gaat de hogere inschaling in de maand volgend op de maand waarin de aanvraag door ons is ontvangen in. De hogere inschaling kan niet eerder ingaan dan in de maand volgend op de maand van promotie.

Als de aanvraag later wordt ontvangen, dan wordt de hogere inschaling later toegekend. Namelijk: in de maand volgend op de maand waarin de aanvraag bij ons is ingediend.

Is de promotie bij de start van het dienstverband al kenbaar gemaakt? Dan start de hogere inschaling bij indiensttreding.
De oorspronkelijke periodiekdatum blijft bij de goedkeuring van hogere inschaling bij promotie ongewijzigd.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Het proces

Ben je gepromoveerd voordat je bij ons in dienst komt? Dan kun je direct je gegevens bij ons aanleveren. De hogere inschaling wordt dan direct vanaf je indiensttreding toegekend.  

Ook als je tijdens je dienstverband bij SBOH promoveert, kan je een hogere inschaling aanvragen. Dit kan je doen via de portal.

  1. Ga naar de portal en log in met je inloggevens
  2. Ga naar de optie ‘Promotie’
  3. Vul de gegevens volledig en correct in
  4. Voeg als bijlage een foto van je bul of de pagina van je proefschrift toe waarop je naam en de datum van promotie duidelijk zichtbaar zijn.

Je ontvangt van ons na verwerking bij goedkeuring een bevestiging en bij afkeuring een motivatie daarvan. 

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!