content header

Salarisgarantieregeling

Basisartsen en profielartsen die een opleiding gaan volgen tot forensisch arts of (profiel)arts M+G maken een overstap naar SBOH als werkgever. SBOH heeft een speciale regeling voor deze artsen. De salarisgarantieregeling. De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen, staan vermeld in de Cao SBOH.

Aanvragen aios M+G en FG

Dit kunnen we voor jou betekenen

Je komt – als je voldoet aan de voorwaarden - in aanmerking voor de salarisgarantieregeling. Je ontvangt een toeslag op het salaris van SBOH. Wij compenseren namelijk je salaris van je vorige werkgever door je een toeslag te verstrekken die gelijk is aan het verschil tussen het bruto maandsalaris op voltijds basis bij de vorige werkgever en het bruto maand salaris op voltijdsbasis bij SBOH.

Uiterlijk in de maand dat je bij ons in dienst komt, kun je de salarisgarantieregeling aanvragen in de portal. Als de aanvraag is verwerkt en je komt in aanmerking voor deze toeslag, ontvang je deze bij je eerste salaris.

Belangrijk voor jou als aios

M+G

Bij de salarisgarantieregeling moet je rekening houden met het volgende:

 • De hoogte van de toeslag wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de vorige werkgever en het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de SBOH. De regeling compenseert dus niet het verschil tussen een voltijds dienstverband van 36 uur bij je vorige werkgever en een voltijds dienstverband van 38 uur bij SBOH.

Hieronder 2 voorbeelden van de salarisgarantieregeling:

Voltijds

Salaris vorige werkgever:  € 4.500,- (36 uur)

Salaris SBOH: € 4.054,- (38 uur)

Salarisgarantietoeslag: € 446,- (38 uur)

Totaal bij SBOH: € 4.054,- + € 446,- = € 4.500,- (38 uur).

Parttime (32 uur)

Salaris vorige werkgever: € 4.500,- * 32/36 = € 4.000,-

Salaris SBOH: € 4.054,- * 32/38 = € 3.414,- (afgerond)

Salarisgarantietoeslag: € 446,- * 32/38 = € 376,- (afgerond)

Totaal bij SBOH: € 3.414,- + € 376,-  = € 3.790,-.

 • De regeling biedt niet de garantie van precies hetzelfde salaris inclusief toeslagen, vergoedingen etc. die je bij de vorige werkgever ontving.
 • De salarisgarantieregeling moet worden aangevraagd via de portal.
 • De aanvraag dient uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband te worden ingediend
 • Bij de aanvraag moet een recente loonstrook (niet ouder dan 3 maanden) worden meegestuurd.
 • Als je in aanmerking komt voor toepassing van de salarisgarantieregeling, dan ontvang je niet ook nog een hogere inschaling op grond van ervaring en ook niet - bij indiensttreding - een hogere inschaling op grond van promotie.

Belangrijk voor jou als aios

forensische geneeskunde

Bij de salarisgarantieregeling moet je rekening houden met het volgende:

 • Aios forensische geneeskunde kunnen in aanmerking komen voor de salarisgarantieregeling als zij als basisarts of profielarts werkzaam waren bij een instelling waar artsen in de functie van forensisch arts werken. En door het volgen van de opleiding te maken krijgen met een overstap naar SBOH als werkgever.
 • De hoogte van de toeslag wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de vorige werkgever en het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de SBOH. De regeling compenseert dus niet het verschil tussen een voltijds dienstverband van 36 uur bij je vorige werkgever en een voltijds dienstverband van 38 uur bij SBOH.

Hieronder 2 voorbeelden van de salarisgarantieregeling:

Voltijds

Salaris vorige werkgever: € 4.500,- (36 uur)

Salaris SBOH: € 4.054,- (38 uur)

Salarisgarantietoeslag: € 446,- (38 uur)

Totaal bij SBOH: € 4.054,- + € 446,- = € 4.500,- (38 uur).

Parttime (32 uur)

Salaris vorige werkgever: € 4.500,- * 32/36 = € 4.000,-

Salaris SBOH: € 4.054,- * 32/38 = € 3.414,- (afgerond)

Salarisgarantietoeslag: € 446,- * 32/38 = € 376,- (afgerond)

Totaal bij SBOH: € 3.414,- + € 376,-  = € 3.790,-.

 • De regeling biedt niet de garantie van precies hetzelfde salaris inclusief toeslagen, vergoedingen etc. die je bij de vorige werkgever ontving.
 • De salarisgarantieregeling moet worden aangevraagd via de portal.
 • De aanvraag dient uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband te worden ingediend
 • Bij de aanvraag moet een recente loonstrook (niet ouder dan 3 maanden) worden meegestuurd.
 • Als je in aanmerking komt voor toepassing van de salarisgarantieregeling, dan ontvang je niet ook nog een hogere inschaling op grond van ervaring en ook niet - bij indiensttreding - een hogere inschaling op grond van promotie.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. M+G en forensische geneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

M+G of forensische geneeskunde

Basisartsen en profielartsen die een opleiding gaan volgen tot forensisch arts of (profiel)arts M+G maken een overstap naar SBOH als werkgever. SBOH heeft een speciale regeling voor deze artsen. De salarisgarantieregeling. De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen, staan vermeld in de Cao SBOH.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. M+G en forensische geneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Het proces

Uiterlijk in de maand van aanvang van jouw dienstverband bij SBOH, kun je de salarisgarantieregeling aanvragen. Bij de aanvraag hoort een kopie van een recente loonstrook als bewijsstuk.

 1. Ga naar de portal en login met je inloggevens
 2. Ga naar de optie ‘overig M+G FG’
 3. Download het formulier
 4. Vul het formulier volledig en correct in.
 5. Mail het ingevulde formulier naar je vorige werkgever om verder in te vullen en te ondertekenen.
 6. Mail het formulier naar SBOH via sboh@sboh.nl en voeg als bijlage de salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden) van jouw vorige werkgever toe.

Na ontvangst van een volledig en correct aanvraagformulier, beoordelen wij je aanvraag. Je ontvangt van ons een schriftelijke reactie. Mogelijk vragen we om aanvullende informatie voordat we de aanvraag beoordelen.

Veelgestelde vragen

De aanvraag is volledig wanneer deze helemaal en op de juiste manier is ingevuld. Bij de aanvraag hoort ook een kopie van een recente loonstrook van de vorige werkgever. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Je kunt de aanvraag uiterlijk in de maand van aanvang van jouw dienstverband bij SBOH indienen. Als wij een (volledige) aanvraag na de maand van indiensttreding ontvangen, dan wordt de toeslag toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin wij de volledige aanvraag hebben ontvangen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!