content header

Salaris

De hoogte van het salaris staat vermeld in de Cao SBOH. De daarin genoemde salarisbedragen zijn bruto bedragen. Jaarlijks stijgt het salaris met één periodiek.

Dit kunnen we voor jou betekenen

In de Cao SBOH vind je de hoogte van jouw bruto salaris. Op dat bruto bedrag wordt nog loonbelasting/premievolksverzekeringen en pensioenpremie ingehouden. Het in de Cao SBOH genoemde salaris betreft een voltijd dienstverband (38 uur per week). Als je parttime werkt stellen we jouw salaris naar rato vast.

Belangrijk voor jou als aios

Het uitgangspunt voor jouw salarisverhoging is het dienstjaar. Elk jaar dat jij bij ons in dienst bent, kennen we jou een salarisverhoging toe in de vorm van een periodiek. Jij hoeft deze verhoging niet zelf aan te vragen. Als de periodieke verhoging voor het vijfde dienstjaar is toegekend, ontvang je daarna geen periodieke verhoging meer. Een uitzondering hierop is als je bent gepromoveerd of als de aioto-regeling op jou van toepassing is.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Veelgestelde vragen

Betaaldata salaris:

 • woensdag 24 januari 2024

 • vrijdag 23 februari 2024

 • maandag 25 maart 2024

 • woensdag 24 april 2024

 • vrijdag 24 mei 2024

 • maandag 24 juni 2024

 • woensdag 24 juli 2024

 • vrijdag 23 augustus 2024

 • dinsdag 24 september 2024

 • donderdag 24 oktober 2024

 • maandag 25 november 2024

 • donderdag 19 december 2024

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!